2024-06-14
En av Björkös stora eldsjälar, Owe Gissleholm, med familj visar upp Björkö slingers möjligheter för cyklister. Filmat av Fredrik Ivarsson

FOTO: Fredrik Ivarsson, projektledare Owe Gisleholm

En av Björkös stora eldsjälar, Owe Gissleholm, med familj visar upp Björkö slingers möjligheter för cyklister. Filmat av Fredrik Ivarsson

Genom att dra nytta av Björköbornas passion för Björkö frilusftområde på öns norra delar har det skapats slingor lätttillgängliga för alla.

En film från luften och sadel som visar vilka möjligheter Björkö Friluftsområde ger familjer som vill träna eller utforska lätttillgängligt friluftsområde i Göteborgs Norra skärgård.

Området har tidigare varit övning och träningsområde för militären. Dessa stigar används nu flitigt för vandring, cykel och traillöpning, både av besökande och lokalt boende.