2024-06-14
Det märks en tydlig ökning av vinterseglare på västkusten och i hamnarna ligger det allt fler båtar i vattnet året runt, säger Bill Söderberg ombord SY Chess.

Det märks tydligt att fler seglare upptäcker skärgårdens tjusning även vintertid, säger Bill Söderberg

Bill och Marie-Louise har seglat många vintrar på Bohuskusten ombord på sin Chess, som har växt i storlek minst en gång under deras år som vinterseglare.
– Det är kul att se att fler o fler upptäcker skärgårdens tjusning även på vintern, säger Bill. Han ser också fler fast förtöjda båtar som ligger i vattnet hela året längs med kusten.

inga bilder hittades

Foto: Bill Söderberg, SY Chess

Vad kan fler vinterseglare betyda för vår kust?

Om fler människor får upp ögonen för skärgårdens tjusning under hela året och berättar om det för andra. Då skapar det troligtvis ytterligare besök och posetiva efekter.

Till fördel, både för besökare och lokalt boende.

På platser, så som t.ex. Käringön, dit det kommer människor hela året, där skapas det förutsättningar för t. ex. affärer och restauranger att ha öppet längre del av året. Detta är till fördel både för de lokalt boende och besökare.

Enligt Tillväxtverket, 2012 är samverkan, bland annat som denna, den främsta nyckeln för framgång i destinationstveckling.

Berättande kan leda till starkare skärgård

Om detta stämmer så är vinterseglandet och berättandet om de ställen vi besöker, inte bara fantastiska upplevelser. Det bidrar också till starkare skärgårdssamhällen.