2024-06-14
Särskilt alla barn som fiskar krabba längs strandkanten, får gärna leta och rapportera in alla misstänkta fynd av blåskrabban, ber Matz Berggren, forskare på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.

Läs hela artiklen på Havet.se

Närmare 1000 skolelever i Bohuslän har hjälpt forskare och myndigheter att leta främmande arter i svenska vatten. På projektets sista dag hittade eleverna ett litet exemplar av den invasiva blåskrabban,

– Det oroväckande med det nya fyndet är att det är ett ungt exemplar. Tidigare har man bara funnit vuxna individer och det här kan betyda att blåskrabban nu lyckats reproducera sig i svenska vatten, säger Matz Berggren, forskare på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.